Vyberte stranu

Etický kanál

Ak chcete podať trestné oznámenie týkajúce sa určitej dôležitej skutočnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto portálu a oboznámiť o tom zodpovedné osoby.

 

Čo prinášame?
Bezpečnosť,dôvernosť

La finalidad de este Canal ético y antifraude es ser una herramienta de comunicación accesible para recibir comunicaciones confidenciales sobre posibles actuaciones que puedan tener trascendencia penal en el seno de las empresas y/o entidades, por parte de sus clientes, empleados y proveedores, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis del Código Penal y la LOPD.
  • 100% DÔVERNÉ 100% 100%
  • 100% SLEDOVANIE 100% 100%
  • 100% SPOĽAHLIVOSŤ 100% 100%
Aportando un grado adicional de compromiso a aquella organización que, concienciada con su responsabilidad, desea implementar un sistema ágil para facilitar la recepción de comunicaciones que posteriormente sean investigadas por los respectivos Compliance Officers, tomando las soluciones que se estimen más apropiadas en cada caso. Si está usted interesado en conocer más acerca de este canal, por favor no dude en contactar con nosotros.

Prečo je dôležité vaše
oznámenie?

Kvôli zodpovednosti

Všetci sa musíme zapojiť do práce na spoločnom cieli, ktorým je odstránenie zločinu vo firme. Spáchané zločiny majú vždy negatívny dopad a poškodzujú nás všetkých.

Kvôli rovnosti

Korupcia vo firme zabraňuje spravodlivej súťaži, spôsobuje zatváranie firiem a stratu pracovných miest.

Kvôli bezpečnosti

Neoznámením trestnej činnosti sa môžete stať spoluvinným z nedbalosti; dokonca by vás mohli aj obviniť ak sa dokáže, že ste o páchaní takejto činnosti vedeli.

Zo solidarity

Vaše oznámenie o trestnej činnosti môže zlepšiť pracovné podmienky alebo osobnú situáciu vašich spolupracovníkov.

Para realizar una denuncia ha de entrar desde el enlace facilitado por su empresa, suele estar situado en lugar visible de su página web.

Si desea más información puede contactar con nosotros en:
info@legalcompliance.com.es