Vyberte stranu

Etický kanál

Ak chcete podať trestné oznámenie týkajúce sa určitej dôležitej skutočnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto portálu a oboznámiť o tom zodpovedné osoby.

 

Čo prinášame?
Bezpečnosť,dôvernosť

Tento Etický a protikorupčný kanál má slúžiť ako dostupný komunikačný nástroj pre prijímanie dôverných oznámení o činnosti, ktorá by mohla mať závažnosť trestného činu vo DataPrev zo strany jej zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov, podľa článku 31 bis trestného zákona a zákona o ochrane údajov.
  • 100% DÔVERNÉ 100% 100%
  • 100% SLEDOVANIE 100% 100%
  • 100% SPOĽAHLIVOSŤ 100% 100%
Poskytujeme dodatočný záväzok DataPrev, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť a chce zaviesť pružný systém na uľahčenie prijímania oznámení; tieto oznámenia budú ďalej vyšetrovať príslušní Compliance Officers, zavádzaním najvhodnejších opatrení pre jednotlivé prípady. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto kanále, kontaktujte nás prosím.

Prečo je dôležité vaše
oznámenie?

Kvôli zodpovednosti

Všetci sa musíme zapojiť do práce na spoločnom cieli, ktorým je odstránenie zločinu vo firme. Spáchané zločiny majú vždy negatívny dopad a poškodzujú nás všetkých.

Kvôli rovnosti

Korupcia vo firme zabraňuje spravodlivej súťaži, spôsobuje zatváranie firiem a stratu pracovných miest.

Kvôli bezpečnosti

Neoznámením trestnej činnosti sa môžete stať spoluvinným z nedbalosti; dokonca by vás mohli aj obviniť ak sa dokáže, že ste o páchaní takejto činnosti vedeli.

Zo solidarity

Vaše oznámenie o trestnej činnosti môže zlepšiť pracovné podmienky alebo osobnú situáciu vašich spolupracovníkov.

Podajte trestné oznámenie

Polia označené * sú povinné


Druh obvinenia *

Typ žalobcu*

Organizácia, ktorej ste členom (ak ste členom určitej organizácie)*

Predmet trestného oznámenia *

Poznáte nejakého svedka nahlásenej trestnej činnosti?

Preukaz totožnosti

Meno a priezvisko

Kontaktný telefón

Kontaktný e-mail*

Kontaktná adresa

Opis skutočností *

Dokumentácia, ktorú chcete priložiť (*do 5 Mb) (ak chcete pridať viac ako jeden súbor, musíte ich skomprimovať do jedného súboru)

Prečítal/a som si podmienky používania služby a súhlasím s podmienkami ochrany súkromia a údajov.

If you need more information about any of our services and how we can help you, or you want us to contact you, do not hesitate to contact us.